CÂY ĂN TRÁI CÂY CẢNH CHĂN NUÔI
CHĂM SÓC SỨC KHỎE GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CÂY LƯƠNG THỰC
RAU MÀU THỦY SẢN TIÊU DÙNG
 
Giúp tạo bộ sưu tập mới, chỉnh sửa hoặc thêm mới, hoặc xoá bộ sưu tập đã có
Chức năng cung cấp các thông tin về phần mềm Greenstone và dự án New Zealand Digital Library nơi mà phần mềm được bắt nguồn.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Greenstone
 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Chính phủ đề ra đã được nhiều tỉnh, thành trong cả nước tích cực hưởng ứng. Với mục tiêu quy hoạch, xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam nhằm cải thiện, nâng cao đời sống nông dân, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với thành thị…qua đó giảm sự chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị với nông thôn và rút ngắn khoảng cách giữa hai nơi này trong xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, đặc biệt về các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch… Tuy nhiên nông nghiệp đóng góp một vai trò nhất định trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của toàn thành phố. Các huyện ngoại thành như Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè phát triển chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, chính sách xây dựng và phát triển nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chính quyền thành phố đã đặt ra.

Để hưởng ứng chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các vùng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, thư viện Khoa học Tổng hợp đã xây dựng các bộ sưu tập số ứng với các chuyên đề về: Nuôi trồng thủy sản; Chăn nuôi; Rau màu; Cây ăn quả… nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho nông dân ở các địa phương. Qua đó giúp nông dân có thêm kiến thức, mở rộng tầm nhìn trong lĩnh vực mà họ cần. Có như vậy sẽ giúp người dân đạt được năng suất cao trong sản xuất nông nghiệp.

New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato
Phần mềm Greenstone được mở rộng từ dự án này và ý tưởng ban đầu của dự án được phát triển bởi Communication Sub-Commission của New Zealand National Commission cho UNESCO như là một phần đóng góp của New Zealand cho các chương trình của UNESCO.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Mục tiêu chính của UNESCO là quảng bá các thông tin về giáo dục, khoa học và văn hoá trên toàn thế giới, đặc biệt đối các quốc gia đang phát triển. Việc sử dụng rộng rãi các phương tiện thông tin liên lạc được xem như một công cụ quan trọng trong việc thực thi mục tiêu này
UNESCO logo
The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium
Dự án này hợp tác với các cơ quan UN & NGOs. Đây là hai tổ chức này nổi tiếng trên thế giới trong việc số hoá và phổ biến các tài liệu liên quan đến sự phát triển của nhân loại.
Human Info logo