Thư viện số Greestone (GLI) cho phép dễ dàng truy cập đến các chức năng của Greentones thông qua thao tác "Kéo thả chuột". Nó cho phép bạn tập hợp tài liệu nguồn, nhập hoặc chỉ định Metadata, và xây dựng chúng vào bộ sưu tập.

Chú ý rằng GLI được chạy kết hợp với Greenstone và phải được cài đặt trong thư mục con của thư mục cài đặt Greenstone. Dưới đây sẽ là một số hướng dẫn nếu bạn cài đặt từ một trong những bản phân phối của Greenstone hoặc từ một CD-ROM Greenstone.

Chạy GLI trên Windows

Chạy giao diện thủ thư trên Windows bằng cách chọn StartProgramsGreenstone Digital LibraryLibrarian Interface.

Chạy GLI trên Unix

Để chạy GLI trên Unix chuyển thư mục đến thư mục gli trong thư mục cài đặt Greenstone sau đó chạy tập tin gli.sh.

Chạy GLI trên Mac OS X

Trong công cụ tìm kiếm duyệt thư mục đến Applications sau đó là Greenstone (nếu bạn cài đặt Greenstone vào thư mục mặc định) và chạy ứng dụng GLI.
 

New Zealand Digital Library Project
Department of Computer Science, University of Waikato, New Zealand