Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc. Ngay trong những năm đầu triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã nhanh chóng trở thành phong trào của cả nước, với mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường..

Là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn đến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có chững chủ trương, chính sách đầu tư thích đáng cho phát triển nông nghiệp đô thị theo hương hiện đại, xem đây là đòn bẩy cho việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu tạo dựng được diện mạo mới trong nông nghiệp, nông thôn.

Hưởng ứng chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các vùng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, thư viện Khoa học Tổng hợp đã xây dựng các bộ sưu tập số về nông thôn mới như: Cây cảnh; Rau màu; Cây ăn quả; Nuôi trồng thủy sản; Chăn nuôi … Qua đó, giúp bà con nông dân cập nhật thêm kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng nông nghiệp.

Bộ sưu tập số về Cây cảnh, gồm 200 nhan đề được chia thành 03 chủ đề chính:

  • Hoa
  • Cây cảnh
  • Bonsai

Mỗi chủ đề chính được chia thành các chủ đề phụ: thân bụi, thân gỗ và dây leo với những thông tin chi tiết về đặc trưng nguồn gốc – hình dáng, kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc, kỹ thuật thu hoạch và hiệu quả kinh tế… Các tài liệu trong bộ sưu tập được sưu tầm từ những bài viết, tài liệu khuyến nông trên các báo, tạp chí chuyên ngành hay các website điện tử uy tín trong lĩnh vực cây cảnh. Với nội dung phong phú và đa dạng, chắc chắn bộ sưu tập sẽ mang đến cho bà con nông dân, những người yêu thích cây cảnh những thông tin bổ ích trong việc học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật trồng những loại cây hoa cảnh đẹp, hiệu quả kinh tế cao.

Trong quá trình biên tập sẽ không tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị.

Trân trọng giới thiệu!

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập CÂY CẢNH như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục