Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

     Chăn nuôi là một ngành quan trọng của nông nghiệp hiện đại, nuôi lớn vật nuôi để sản xuất những sản phẩm như: thực phẩm, lông, và sức lao động. Sản phẩm từ chăn nuôi nhằm cung cấp lợi nhuận và phục vụ cho đời sống sinh hoạt của con người.  Vai trò của chăn nuôi cũng đa dạng như: Cung cấp thực phẩm, phân bón, sức kéo, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, y học …

     Do hiểu được tầm quan trọng của ngành chăn nuôi đối với nền kinh tế Việt Nam và để cung cấp cho người chăn nuôi biết thêm những kiến thức của các vật nuôi phổ biến, nên Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn ra Bộ sưu tập về chăn nuôi gia súc gia cầm nhằm giới thiệu với bạn đọc những bài viết mang nội dung hỗ trợ về thông tin chung (đặc tính con giống, mô hình, quy mô); kỹ thuật nuôi, hiệu quả kinh tế của các giống vật nuôi. Nội dung chia làm 5 phần:

  • Nuôi bò
  • Nuôi gà
  • Nuôi lợn (heo)
  • Nuôi vịt
  • Vật nuôi khác

     Trong mỗi chủ đề chia thành các tiêu đề phụ và các từ khóa cần thiết cho việc tìm kiếm. Chúng tôi mong có sự đóng góp ý kiến để các bộ sưu tập sau hoàn chỉnh hơn.

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập CHĂN NUÔI như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục